הרצאות

אגיע אליכם לערב מעשיר – להעצמה אישית וקבוצתית וללמידה אמיתית על האפשרות לצמוח בזכות כל החסמים.