בדיון בועדת הכנסת לתיקון חוק כתוביות ושפת הסימנים בטלוויזיה

שימו על מיוט את הטלויזיה –

תנסו להבין את הנאמר.

מצליחים?