בדיון בועדת הכנסת על תיקון חוק ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

לא ניתן להכריח מעסיק להעסיק אדם עם מוגבלות כל עוד הסטיגמות בחברה שלנו עדיין קיימות,

‏אם חוסר המודעות עדיין קיים.

‏צריך להשקיע בהסברה מסיבית, בחינוך שמתחיל כבר מגיל אפס, בשילוב אמיתי של כבר מגיל צעיר בכל תחומי החיים.