דיור עצמאי בקהילה

לאנשים עם מוגבלויות מגיע לגור בצורה עצמאית בתוך החברה הישראלית!נפגשתי עם רינה עידן מנכ״לית ו Liz Edri-Tsimerman סמנכ״לית עמותת ‘קו לחיים – Kav Lachayim’ על מנת שיחד נפעל לממש את החזון לדיור עצמאי בקהילה.אפעל ככל יכולתי כדי שכל האוכלוסייה תוכל לחיות כאן בישראל בזכות ולא בחסד בכל התחומים.