הפגנה נגד ההסתדרות

אנחנו נמצאים במשבר כלכלי-חברתי קשה ביותר.

לכן נדרשת הירתמות ושילוב כוחות למיגור המגפה והמשבר.

הכוחניות של ההסתדרות צריכה להיעלם מן העולם.

לא ניתן שארגון אחד יכתיב לו״ז של מדינה שלמה וישתק אותה אם משהו לא בא לו בטוב!