ועידת ימינה לאנשים עם מוגבלות – פאנל ראשון

ועידת ימינה לאנשים עם מוגבלויות התקיימה יחד נציגי הועידה: ניצן ברנשטיין, שי רלר, אביחי שלי ודניאל שחר.
דנו על הבעייתיות של חוק לרון, על המצב העגום בהעסקת אנשים עם מוגבלויות, חוק הייצוג ההולם במקומות עבודה, על מצב הנגישות והמודעות בישראל והפתרונות להגברתם.
זו ועידה ראשונה מסוגה שמורכבת כולה מאנשי מקצוע עם מוגבלות ותמשיך גם יחד איתי בכנסת הבאה!
צפו בתקציר הפאנל הראשון שניהלנו בנושא חוק לרון ותעסוקת אנשים עם מוגבלות