ייצוג מדינת ישראל WFD 2017

הגיע הזמן לאחד בין חירשים וכבדי שמיעה דוברי שפת הסימנים ולא דוברי שפת הסימנים, כאוכלוסייה אחת שלמה, אוכלוסייה שמכירה ומכילה את שני הצדדים. 

2 אוכלוסיות, עם התאמות שונות שאינן סותרות זו את זו – אלא משלימות זו את זו. 

זה הכוח שלנו, יחד!