חה"כ שירלי פינטו מתכבדת להזמינכם לכנס ביוזמתה:

פורום ראשי הארגונים לקידום אנשים עם מוגבלויות

במטרה להוביל ולפתח שיתופי פעולה בין הרשות המחוקקת – הכנסת והרשות המבצעת – הממשלה, לבין הארגונים החברתיים.

יעדינו:

▪️שינויי חקיקה לשוויון הזדמנויות ובניית יעדים מרכזיים משותפים לקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה הישראלית

▪️מינוף הנגשת ההכשרות המקצועיות והגברת השילוב בתעסוקה במטרה להגדיל אנשים עם מוגבלויות במעגל העבודה.

▪️הקמת מטות פעולה בין הארגונים למשרדי הממשלה

בתכנית:

12:45 – התכנסות וכיבוד קל

13:00 – הצגת יעדים ומטרות הפורום ע"י יוזמת הפורום, חה״כ שירלי פינטו

13:15 – תחילת דיון ודוברים

14:45 – סיכום דיון וחתימה על מגילת העצמאות של אנשים עם מוגבלות

בהשתתפות:

חברי הכנסת ושרי הממשלה

יום שלישי | 20.7.21 | י"א באב תשפ"א | 13:00-15:00

אולם ירושלים, הכנסת

השתתפות בכנס מותנית ברישום מראש ומוגבלת ל100 איש.