בוועדת העבודה והרווחה לעניין הנגשת מקומות ציבוריים לאנשים עם מוגבלויות

שתפו: